Akut placering af borger (3+3)

Af Lov om Social Service § 4, stk. 4, jr. Lov om social tilsyn § 5, stk. 4 fremgår det, at en kommune ved akut behov og hvis der ikke findes et egnet godkendt tilbud, i op til 3 uger kan placere en borger i et ikke godkendt tilbud.

Socialtilsynet skal orienteres om anvendelsen af det ikke godkendte tilbud og kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at det ikke godkendte tilbud anvendes i yderligere 3 uger. Socialtilsynet har på baggrund af en konkret afgørelse fra Ankestyrelsen tidligere oplyst, at bestemmelserne også måtte anses for at omfatte tilfælde, hvor anbringelsen/visitationen sker i en godkendt plejefamilie/godkendt tilbud, men hvor anbringelsen/visitationen falder uden for godkendelsen.

Efterfølgende har Ankestyrelsen tilkendegivet, at der har været tale om en forkert udmelding, idet bestemmelserne kun gælder ved ikke godkendte tilbud. Det vil sige, at en 3+3 afgørelse kun finder anvendelse i forhold til et tilbud/plejefamilie uden godkendelse.

Som eksempler på særlige grunde, der kan tale for, at Socialtilsynet kan træffe afgørelse om, at ikke godkendt tilbud kan forlænges yderligere 3 uger kan være, at etablering af et egnet tilbud er i gang, og at der er højst 3 uger til, at det kan tages i brug, eller at den ansvarlige kommune med sikkerhed ved, at der inden for 3 uger vil blive en plads ledig i et egnet, godkendt tilbud.

Kommuner kan i denne forbindelse rette henvendelse til Socialtilsyn Østs nygodkendelsesteam for plejefamilier og tilbud.Feedback

Sidst opdateret

30.08.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivning og bekendtgørelser på denne side her.