Spring til indhold

Organisation og ledelse

Socialtilsynet skal efter kvalitetsmodellen vurdere tilbuddets organisation og ledelse inden for følgende kriterier:

  • Om tilbuddets ledelse, herunder en evt. bestyrelse, har relevante kompetencer. Kriteriet har 3 indikatorer, som vedrører ledelsens kompetencer, supervision og en aktiv bestyrelse.

  • Om tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Kriteriet har 3 indikatorer vedrørende borgerkontakten, personalegennemstrømning og sygefravær.


Socialtilsynets vurdering af ovennævnte indikatorer bygger på oplysninger, som f.eks. er indhentet under tilsynsbesøg, i interview af medarbejdere og borgere samt gennem tilbuddets indberetninger via årsrapporten.

Hvis socialtilsynet har brug for supplerende informationer til brug for vurderingen, kan de anmode tilbuddet om dem.

Bedømmelsen i forhold til kvalitetsmodellen suppleres af de krav til de private tilbuds vedtægter og bestyrelse, som fremgår af lov om socialtilsyn. Opfyldelsen af disse krav skal også vurderes i det løbende tilsyn.Feedback

Sidst opdateret

23.02.2016

Ansvarlig redaktør

Lene Haffner Nielsen