Nyheder

I forbindelse med en lovændring bliver de nuværende belastningsgrader erstattet af nye plejefamilietyper. De nye plejefamilietyper træder i kraft den 1. juli 2019. Læs om de nye plejefamilietypologier.

Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden inviterer til informationsmøde for kommuner om BPA-virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn

Indberetning af oplysninger på Tilbudsportalen. Læs mere om ændringerne i indberetningen på Tilbudsportalen

Socialtilsyn Øst har i 2019 indført en ny udformning af tilsynsrapporterne

Her kan du læse vores Årsrapport 2018

Her kan du se materialet, der blev præsenteret på  Erfa-møde d. 3/5-2019 for jurister og advokater, som beskæftiger sig med lov om socialtilsyn

Her kan du se materialet, der blev præsenteret på Erfa-mødet d. 13/5-2019 vedr. psykiatri og misbrug

Her kan du se materialet, der blev præsenteret på Erfa-mødet d. 13/5-2019 på handicapområdet

Her kan du se materialet, der blev præsenteret på Erfa-mødet d. 16/5-2019 med børne- og ungetilbud.

 

Rediger Flyt Fjern