Nyheder

Orientering vedr. plejebørns samvær med biologiske forældre under COVID-19

Orientering vedr. tilbagevenden til anbringelsessteder, aflastningsinstitutioner, botilbud m.v. efter ophold uden for tilbuddet

Rammerne for hjælp til mennesker med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, herunder særligt socialpædagogisk støtte

Aflysning af temamøde - familiepleje øst for Storebælt den 3. april 2020

Digital ansøgningsproces på Tilbudsportalen
Start din ansøgning om at blive godkendt til at starte et nyt tilbud eller en ny plejefamilier på Tilbudsportalen

NYT:  Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19

Ny hotline om coronavirus på socialområdet

Coronavirus/COVID-19 16.03.2020
Social- og Indenrigsministeriet har bedt Socialtilsyn Øst om at bidrage til at sikre at al relevant information, herunder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, kommer frem til alle sociale tilbud, herunder plejefamilier, og dermed til de socialt udsatte

Informationsmøde om ny-godkendelse af sociale tilbud den 2. april 2020 aflyses

Coronavirus/COVID-19
Socialtilsyn Øst har på baggrund af myndighedernes udmeldinger justeret sine tilsynsmæssige aktiviteter. Vi vil aflyse og flytte nogle tilsynsbesøg, mens andre aktiviteter vil fortsætte som normalt.

Informationsmøde for kommende plejefamilier i Nykøbing Falster den 18. marts 2020 aflyses

Indsendelse af årsregnskab og årsrapport på Tilbudsportalen

Husk at indsende årsregnskab og indberette årsrapport senest den 1. maj 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rediger Flyt Fjern