Spring til indhold

Jura

Hvilke tilbud er omfattet af lov om socialtilsyn, og hvordan afgøres dette?De tilbudstyper, der er omfattet af lov om socialtilsyn fremgår af lovens § 4 og er:

 • Plejefamilier jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr,.1
 • Kommunale plejefamilier jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr,.2
 • Opholdssteder for børn og unge jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5
 • Døgninstitutioner for børn og unge jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud for voksne jf. lov om social service § 107
 • Længerevarende botilbud for voksne jf. lov om social service § 108
 • Kvindekrisecentre jf. lov om social service § 109
 • Forsorgshjem jf. lov om social service § 110
 • Stofmisbrugsbehandlingstilbud jf. lov om social service § 101
 • Botilbudslignende boformer efter § 85 i lov om social service
 • Alkoholbehandlingssteder efter sundhedsloven §141

Det er socialtilsynet, der træffer afgørelse om, hvorvidt tilbuddene er omfattet af lov om socialtilsyn.

Hvor kan jeg finde information om bestyrelsens opgaver i et socialt tilbud?Bestyrelsen er en væsentlig del af ledelsen af et socialt tilbud, og bør være aktiv i forhold til at sikre tilbuddets drift, både fagligt, økonomisk og organisatorisk. Bestyrelsen skal også agere som sparringspartner for tilbuddets daglige ledelse.
Det er bestyrelsen, der bærer det overordnede ansvar for tilbuddet og dets drift. Bestyrelsen kan i yderste konsekvens blive stillet til ansvar, hvis der handles i strid med lovgivningen.

I henhold til kvalitetsmodellen for sociale tilbud vil det fremover blive vurderet om tilbuddets bestyrelse er kompetent og aktiv.

Hvor længe gælder en re-godkendelse?Re-godkendelsen gælder indtil en eventuel senere ændring. Ændring kan ske på baggrund af:

 • Anmodning fra tilbuddet/plejefamilien
 • Socialtilsynets ændring i godkendelsen

Har alder nogen betydning for, om man kan blive godkendt som plejefamilie?Der er ikke nogen fast aldersgrænse for, hvor gammel man må være for at blive godkendt som plejefamilie, dette er en konkret vurdering i den enkelte sag.
Dog er alder et væsentlig punkt i vurderingen af den generelle egnethed som plejefamilie og vil derfor vægte tungt i tilsynets vurdering.Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Henriette Andersen