Spring til indhold

Økonomi

Hvilke felter i budgetskemaet skal udfyldes?Alle gule og orange felter i budgetskemaet skal udfyldes. Hvis enkelte poster ikke indgår i et tilbuds budget, skal de pågældende felter udfyldes med "0".

Eksempel:

Et tilbud, som lejer og ikke selv ejer bygninger, skal indtaste "0" i feltet "Bygninger” under ”Afskrivninger/øvrige kapitalapparatsomkostninger” i budgetskemaet.

 

Bliver budgetskemaet offentliggjort på Tilbudsportalen?Nej, budgetskemaet bliver ikke offentliggjort på Tilbudsportalen. Det er kun tilbuddet selv og det respektive socialtilsyn, der kan se budgetskemaet.

Hvorfor skal socialtilsynet have økonomiske oplysninger fra plejefamilier ifm. tilsyn?Socialtilsynet skal som en del af det samlede tilsyn vurdere plejefamiliernes økonomiske risici, herunder hvorvidt deres disponible indkomst giver grundlag for en stabil anbringelse.

Hvilke økonomiske oplysninger skal socialtilsynet have fra plejefamilier ifm. tilsyn?Såfremt økonomi er udvalgt som et fokusområde ved det driftsorienterede tilsyn, skal socialtilsynet have tilsendt seneste årsopgørelser fra SKAT på begge plejeforældre, samt et budget over husstandens faste udgifter.

Såfremt plejeforældrene har en eller flere virksomheder, skal socialtilsynet ligeledes have tilsendt seneste årsregnskaber fra disse, samt evt. formue- og indkomstopgørelse.

Hvilke økonomiske oplysninger skal socialtilsynet have årligt fra tilbud?Alle tilbud – kommunale, regionale og private tilbud – skal årligt via Tilbudsportalen indberette årsbudget for det kommende år, samt årsrapport for det forgangene år.

Derudover skal alle private tilbud indsendelse årsregnskab inkl. revisionsprotokol revideret af en godkendt revisor til socialtilsynet.

For de offentlige tilbud skal de kommunale og regionale driftsherrer skal indsende den kommunale eller regionale revisions beretning om revisionen af kommunen eller regionens regnskab til socialtilsynet.

 

Hvilke økonomiske oplysninger skal socialtilsynet have fra tilbud ifm. ny-godkendelse?Når et tilbud sørger om ny-godkendelse skal følgende økonomiske materiale indsendes til socialtilsynet:

  • Driftsbudget – Budgettet SKAL udfyldes i budgetskemaet fra Tilbudsportalen
  • Eventuelle indgåede lejekontrakter

For private tilbud skal der ligeledes indsendes:

  • Likviditetsbudget
  • Forretningsplan
  • Eventuelle indgåede ejeraftaler (for tilbud organiseret som IVS, anpartsselskaber mv.)

 

Kan man som tilbud opkræve takster, når budgettet endnu ikke er blevet godkendt?Socialtilsynet godkender ikke et tilbuds takster, men tilbuddets budget som helhed. Hvis socialtilsynet afviser budgettet, kan der være afledte konsekvenser, der har betydning for tilbuddets takstberegning.Feedback

Sidst opdateret

31.05.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen