Spring til indhold

Efter godkendelsen - hvad så?

Når I som forening eller privat virksomhed er godkendt til at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter § 95 og § 96 i lov om social service, vil I fra den dato, der fremgår af godkendelsen, få tilsyn med de opgaver, I har i forbindelse med jeres BPA-arbejdsgiverfunktion. 

Det betyder følgende, som I skal være opmærksomme på fra en start.

  • I vil blive opkrævet en årlig tilsynstakst, så længe I er i drift.
  • I skal indsende revideret årsregnskab fra det år, I modtager godkendelsen og budget for det kommende år. 

Se nærmere om årsregnskab, budgetter, det løbende tilsyn og jeres oplysningspligt under menupunktet Når I er godkendt som BPA. 

En overgangsordning 

Socialtilsynets godkendelse som en forudsætning for at varetage arbejdsgiverfunktioner i BPA-ordninger blev indført i lov om socialtilsyn med virkning fra den 1. januar 2018.

Det er således et krav, at en ny forening eller ny privat virksomhed etableret efter 1. januar 2018 opnår socialtilsynets godkendelse, inden den kan begynde sin BPA-virksomhed.

For foreninger og private virksomheder, der før den 1. januar 2018 varetog arbejdsgiverfunktioner, gælder der en overgangsordning, som betyder, at de skal godkendes senest 1. juli 2019.

 

Socialtilsyn Øst fører først tilsyn med jer, når I har socialtilsynets godkendelse.

 Feedback

Sidst opdateret

16.05.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen